Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Cooperative Assistance Fund (CAF)

Văn bản pháp quySTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 47/GM-QHT 30/06/2022 GIẤY MỜI
Loading the player...