Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Cooperative Assistance Fund (CAF)

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta

Đăng ngày 01-06-2023 17:09
302 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Liên minh HTX Bình Thuận) Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xác định khu vực kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng là một trong những đối tượng ngành Ngân hàng ưu tiên đầu tư tín dụng, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ.

Trần Kim
Loading the player...