Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Cooperative Assistance Fund (CAF)

Trang chủ Tin hệ thống Quỹ hỗ trợ

“Mách nước” cho các HTX ở Hà Tĩnh tiếp cận vốn vay từ quỹ hỗ trợ phát triển

Đăng ngày 13-07-2022 11:01
508 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 2 ngày (8 - 9/7), các hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được các chuyên gia trang bị những kiến thức, trao đổi kinh nghiệm nhằm tiếp cận vốn vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các tổ chức tín dụng, phục vụ đầu tư sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

Báo Hà Tĩnh
Loading the player...