Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Cooperative Assistance Fund (CAF)

Trang chủ Tin hệ thống Quỹ hỗ trợ

Rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 19-04-2023 15:08
322 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sở Tài chính Hà Tĩnh có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn phù hợp với quy định pháp luật, thực tế địa phương.

Báo Hà Tĩnh
Loading the player...